Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

Vill du vara med och forma framtidens Trelleborg?

Trelleborgs kommun ligger i ett gynnsamt läge i Skåne med närhet till andra skånska städer och kommuner såväl som Köpenhamn och färjekopplingar ut i Europa. Staden omges av en levande landsbygd med livskraftiga orter som har olika unika kvaliteter.

Kommunens översiktsplan pekar ut nio orter utanför tätorten som har stor potential att utvecklas, utifrån sina egna särdrag men samtidigt tillsammans för att komplettera varandra. I flera av orterna pågår just nu satsningar på bostadsbyggande, utveckling av kommunal service och destinationsutveckling.

Samtidigt arbetar Trelleborgs kommun just nu med det största utvecklingsprojektet i stadens historia, Kuststad 2025. Det innebär satsningar på stadsutveckling, näringsliv och infrastruktur genom att ta tillvara stadens unika läge för både boende, företagande och transporter. Mer än 50 hektar av det gamla hamnområdet ska omvandlas till blandade, levande och attraktiva stadsdelar med 4000-5000 bostäder, service och mötesplatser - med drygt fem kilometer kajkant tillgänglig för boende och besökare.

I anslutning till ny ringväg och hamninfart och flyttad hamn planeras ett verksamhetsområde med tydligt miljöfokus och unika möjligheter för företag inom exempelvis service, logistik och kunskapsintensiva branscher. Var med i arbetet med att utveckla Sveriges sydligaste stad, i anslutning till en av Skandinaviens största hamnar!

Organisation

Du är anställd av kommunstyrelsen, med placering på Teknisk serviceförvaltning. Du rapporterar direkt till kommundirektören och har en strategisk position i kommunens ledningsgrupp. Teknisk serviceförvaltning består av cirka 300 medarbetare, idag fördelat över 11 avdelningar med en stor bredd i kompetens och erfarenhet.

Tekniska serviceförvaltningens ansvar är att fullgöra nämndens uppgifter och ansvar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning,  torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering. Förvaltningen ansvarar även för intern service åt övriga förvaltningar i Trelleborgs kommun i form av IT, lokalvård och lokalförsörjning. 

Arbetsuppgifter

Som förvaltningschef har du det yttersta ansvaret för ledning, medarbetare, planering, utveckling och uppföljning av förvaltningens verksamhet. I denna roll har du möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad både för kommuninvånarna och dina medarbetare.

Tillsammans med din ledningsgrupp driver du de strategiska och övergripande frågorna för verksamhetsområdet. Du ska också skapa förutsättning för en positiv utveckling där resurser och medarbetare används på ett för verksamheten effektivt sätt med hög kvalitet och måluppfyllelse. Då förvaltningens verksamhetsområde är brett kommer en av dina viktigaste uppgifter vara att genom ett stabilt ledarskap skapa en sammanhållen förvaltningsorganisation med gemensamma mål som genom balans, styrning och ökat samarbete ger samordningsvinster.

Rollen som förvaltningschef innebär ansvar för att verkställa de politiska beslut som fattas av teknisk servicenämnd samt tillse att de för verksamheten beslutade målsättningarna uppnås. Du kommer agera kommunens ansikte utåt mot kommuninvånare, myndigheter och näringsliv i frågor som rör förvaltningens verksamhetsområden. Direkt personal- och arbetsmiljöansvar ingår i befattningen.

I uppdraget som förvaltningschef ingår att tillsammans med kommunledningsgruppen arbeta med kommunens utveckling under ledning av kommundirektören. Det innebär att delta i kommunövergripande projekt, utvecklingsarbeten för att skapa tillväxt i kommunen.

Kvalifikationer

För uppdraget krävs relevant akademisk examen eller motsvarande utbildning och  erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Flerårig erfarenhet av kvalificerat strategiskt chefs- och ledningsuppdrag samt erfarenhet av att leda andra chefer. Du är en generalist med stor bredd och erfarenhet inom området. Tjänsten kräver erfarenhet av kvalitetsarbete och en god kännedom om för området relevanta lagar och förordningar. Du har dokumenterat goda vitsord från tidigare arbetsprestationer inom liknande befattning.

Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande, god administrativ förmåga och goda kunskaper inom ekonomi är en förutsättning för att lyckas i rollen. Uppdraget ställer tydliga krav på förmågan att etablera goda samarbeten både internt och med externa aktörer. Du är en god kommunikatör och medverkar i utvecklingen inom området på ett engagerande sätt.

Vi ser gärna att du har en modern ledarstil med betoning på delegering och teamarbete och en tilltro till individens egna förmågor. Du är en handlingskraftig ledare som lyfter dina medarbetare till nya nivåer och driver förvaltningens utveckling genom att skapa engagemang och delaktighet. Enligt dig är det viktigt att våga fatta beslut och att genomföra dessa, samt att pröva nya lösningar där form och arbetssätt är något som utvecklas under processens gång. Viktiga egenskaper är också prestigelöshet och lyhörd med en öppenhet gentemot nya idéer och erfarenheter.

Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet och förmågan att utveckla och driva förvaltningen framåt.

Arbetstid/varaktighet

Heltid/Tillsvidare

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Kontakt

Frågor kring tjänstens innehåll besvaras av Fredrik Geijer, kommundirektör: 0410-73 31 14, och Eva-Lena Sanderberg, TF HR-chef: 0410-73 32 11

Trelleborgs Kommun samarbetar i denna rekryteringsprocess med Upgraded People AB, Boo Ericsson, 0736-12 46 12, boo@newplacement.se

Ansökan

Ansökan görs till Upgraded People AB på denna länk: https://upgraded.se/rekrytering/?uuid=bbbd13f1-a033-4886-8eac-f349ff7e1d1f

Obs! Ej via knappen nedan.

Vi arbetar med ett löpande urval så vänta inte med din ansökan!

Sista ansökningsdag

2020-02-02

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trelleborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2019/421
Publicerat 2020-01-10
Sista ansökningsdag 2020-02-02

Tillbaka till lediga jobb